Södertälje kommun deltar i stor krisövning

Pressmeddelande från: Kommunstyrelsens kontor 2007-04-20

Under tre dagar, den 24–26 april, deltar Södertälje kommun i en stor krisberedskapsövning, Samverkansövning 2007 (SAMÖ 2007).

Syftet med övningen är att öka förmågan att kunna hantera en allvarlig krissituation i samhället och SAMÖ är den största samverkansövningen som genomförts i Sverige.
– Södertälje kommun har under det senaste året genomfört ett flertal åtgärder för att stärka kommunens krishanteringsförmåga och SAMÖ 07 är ytterligare ett led i vårt arbete att med att skapa en god krisberedskap, säger kommunens säkerhetschef Lennart Gustafsson.

Scenariot i övningen utgår från två av de nio omvärldsexempel som krisberedskapsmyndigheten tagit fram på uppdrag av regeringen.

Övningen är främst en simulering, och för Södertäljes del ingår inga praktiska så kallade fältmoment.

Deltar i övningen gör ett stort antal verk och myndigheter, länsstyrelser, landsting och polis. På kommunnivå i Stockholms län är förutom Södertälje även Stockholm och Sigtuna involverade.

Alla frågor kring SAMÖ 2007 inför eller under övningen hänvisas till Krisberedskapsmyndighetens Mats Bäckelin, tel: 08-593 711 60, 0730-26 11 60.

För ytterligare information efter att SAMÖ 2007 avslutats på eftermiddagen den 26 april, kontakta säkerhetschef Lennart Gustafsson, tel 0708-51 74 04.