Södertälje kommun driver utvecklingen mot förnyelsebar energi - köper bara el från vatten- och vindk

Södertälje kommun driver utvecklingen mot förnyelsebar energi - köper bara el från vatten- och vindkraft!

Från gatubelysning till skolornas datorer. All kommunal verksamhet i Södertälje kommun ska drivas med el från vatten- och vindkraft från och med den första februari. Genom att välja vind och vatten bidrar kommunen till utvecklingen av förnyelsebar energi.

Kommunen köper all el, cirka 10 miljoner kWh per år, från Telge Energi som från och med den första februari endast säljer förnyelsebar el till sina 160 000 kunder. Det innebär att Telge Energi garanterar att lika många kWh som kunderna förbrukar tillverkas i vind- och vattenkraftverk, vilket totalt minskar koldioxidutsläppen med ca 300 000 ton.

Endast 1 procent av elproduktionen i Sverige idag kommer från vindkraft. Fram till år 2020 är det möjligt att bygga ut vindkraften till 20 gånger så mycket enligt en färsk rapport från Energimyndigheten. Det gör att vindkraften trots sin småskalighet blivit en möjlighet att effektivt och i stor skala reducera koldioxidutsläppen. -Klimatfrågan är den viktigaste frågan för hela världen. Klarar vi inte av att lösa den så kommer det inte att spela så stor roll vad vi gör i övrigt. Därför är det helt rätt att vi endast köper förnyelsebar el till våra verksamheter. Genom detta driver vi på utbyggnaden av vindkraften, säger Ewa Lofvar Konradsson (mp) kommunalråd och ordförande i Miljö- och hälsoutskottet. -Jag är stolt över att Södertälje går i bräschen för omvandlingen till ekologiskt hållbart samhälle. Vi vet att energifrågorna är av avgörande betydelse för den framtida miljön. Nu är Södertälje med och tar ett viktigt kliv, och jag hoppas att vårt miljöarbete kan inspirera fler kommuner till att fatta beslut som gynnar framtida generationer, säger Anders Lago (s), kommunstyrelsens ordförande. Södertälje kommun bygger också tillsammans med Botkyrka och Huddinge Sveriges största biobränslebaserade kraftvärmepanna. Den ska vara i drift år 2010 och kommer att reducera koldioxidutsläppen med motsvarande 25 000 bensinbilar per år. - Det här är bara några av åtgärderna vi arbetar ihärdigt med för att ta steg emot att bli klimatneutral kommun. Det måste vi göra för våra barns framtid, säger Ewa Lofvar Konradsson. - Jag är oroad över klimatförändringarna och jag är oroad över att allt för många inte tar dessa frågor på allvar. De beslut som vi hittills fattat är viktiga, men under de närmsta åren måste vi presentera betydligt fler åtgärder för att ta vårt ansvar, avslutar Anders Lago.

För mer information kontakta: Ewa Lofvar Konradsson 08-550 264 30, 0708-517 002 Anders Lago 08-550 217 00, 0708-518 461

Uppdaterad: 1 februari 2008