Södertälje kommun får medel för att utveckla digitala lösningar och samverkan kring hållbar mat

Södertälje kommun har tilldelats 500 000 kr av Vinnova till för att utveckla digitala innovativa lösningar för hållbar mat. Pengarna ska användas till en förstudie som syftar till att möjliggöra för företag och organisationer att leverera hållbara och närodlade livsmedel till den offentliga sektorn.

sa Cannerheim frbereder mat

– Det här är mycket goda nyheter, säger Sara Jervfors, chef för kommunens kostenhet och projekt Matlust.  Ur ett samhällsperspektiv behöver konsumtionen av hållbara livsmedel öka i framtiden. För att hitta lösningar för dessa utmaningar måste vi hitta smarta system och samverka med privata och offentliga livsmedelsaktörer. Målet är att hitta en samsyn för att kunna tillvarata de tekniska lösningar som underlättar aktörernas leveranser av hållbara livsmedel.

Förstudien inleds omgående och kommer att pågå under ett år. I den ingår bland annat att utveckla och testa metoder och digitala verktyg som underlättar anbudsläggning för små och medelstora företag. Andra delar är att utveckla verktyg, processer och rutiner så att de blir mer hanterbara, vilket motiverar aktörerna att göra hållbara val i inköpsprocessen.

Förstudien drivs av projektet Matlust på Södertälje kommun, och involverar även Telge inköp, kostenheten och digitaliseringsenheten. En extern samarbetspartner är Upphandlingsmyndigheten.

Projektet är ett steg i Södertälje kommuns långsiktiga och strategiska arbete med hållbara offentliga måltider i enlighet med Agenda 2030. Det är också ett led i etableringen av Södertälje som en nod för hållbara livsmedel i Mälardalsområdet.

Mer information:

Sara Jervfors, chef för Kostenheten och projekt Matlust., 08-523 064 66, sara.jervfors@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, Södertälje kommun, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press  

www.twitter.com/sodertalje 

www.facebook.com/sodertalje