Södertälje kommun har anställt en äldreombudsman

Den 1 februari 2008 tillträdde Ulla Castenvik som äldreombudsman i Södertälje kommun. Äldreombudsmannen är en del av Södertäljes arbete med att skapa trygghet och tillit för alla äldre.

Äldreombudsmannens uppdrag är att bevaka de äldres medborgerliga rättigheter och skyldigheter genom att hjälpa de äldre med att exempelvis nå rätt person, föra fram synpunkter, åsikter och idéer.

– Vi inom alliansen är mycket nöjda över att kommunstyrelsen i Södertälje kommun har fattat beslutet att anställa en äldreombudsman, säger Berit Lagerwall (pp), vice ordförande i äldreomsorgsnämnden.

I många år har allianspartierna verkat för att det ska finnas en tjänst som äldreombudsman. Äldreombudsmannen ska sträva efter att åldrandet i Södertälje kommun ska ses som en naturlig del av livet där de äldre ska kunna leva ett gott vardagsliv.

– Därför är det positivt med en äldreombudsman som arbetar aktivt för att bidra till förändringar som förbättrar vardagslivet för de äldre, avslutar Berit Lagerwall.

Opartisk och oberoende ställning Äldreombudsmannen har en oberoende ställning till nämnder och kontor och är opartisk. Organisatoriskt tillhör äldreombudsmannen Södertälje kommuns äldreomsorgskontor och kommer att rapportera till kommunstyrelsen om situationer, synpunkter och konkreta resultat inom verksamheten.

– Ulla Castenvik, som tidigare arbetat inom kommunen som folkhälsosamordnare, har vårt fulla förtroende, säger Kerstin Pettersson (v) ordförande i äldreomsorgsnämnden. Ulla är erfaren och professionell, och redan på denna korta tid har hon hunnit etablera sin position och börjat bygga relationer och skapa förtroende hos både brukare, tjänstemän, medarbetare, invånare och politiker. Vi hoppas och tror att äldreombudsmannen kommer att bidra till något positivt för alla äldre Södertäljebor.

Media hälsas välkommen till presskonferens.

Tid: Torsdagen den 28 februari kl 14.00–15.00 Plats: Äldreomsorgskontoret, Lunagallerian 3, vån 7

Mer information: Kerstin Pettersson, ordförande äldreomsorgsnämnden, tel 08-550 230 72 Berit Lagerwall, vice ordförande äldreomsorgsnämnden, tel 08-550 211 03 Ulla Castenvik, äldreombudsman, tel 08-550 230 80

Kompletterande information om äldreomsorgen i Södertälje: www.sodertalje.se