Södertälje kommun i Almedalen: Välfärden – brottslighetens nya bankomat

Stora summor av offentliga medel försvinner varje år på grund av kriminalitet i välfärden. Det bidrar till att medborgarnas tillit till samhällssystemen, till den offentliga förvaltningen och medborgare emellan minskar. Tisdagen den 4 juli kl. 13.00 arrangerar Södertälje kommun ett seminarium i Almedalen kring hur kriminalitet i välfärden kan upptäckas och förhindras.

Stora summor av offentliga medel försvinner varje år på grund av kriminalitet i välfärden. Det bidrar till att medborgarnas tillit till samhällssystemen, till den offentliga förvaltningen och medborgare emellan minskar. Tisdagen den 4 juli kl. 13.00 arrangerar Södertälje kommun ett seminarium i Almedalen kring hur kriminalitet i välfärden kan upptäckas och förhindras.

Flera härvor har de senaste åren nystats upp i Södertälje och i andra kommuner. I Södertälje har den myndighetsgemensamma insatsen lett till goda resultat. Det visar att det går att förebygga, upptäcka och ingripa mot fusk och bedrägeri genom samarbete.

Seminariets syfte är att identifiera systemproblem och uppmärksamma myndigheter och representanter för riksdag och regering på vilka förändringar som krävs för att kommuner ska ges möjligheter att upptäcka och stoppa kriminalitet i välfärden.

På seminariet medverkar bland annat justitieminister Morgan Johansson (S), justitieutskottets ordförande Beatrice Ask (M), Gunnar Appelgren, kommissarie polismyndigheten Region Stockholm, Pia Bergman, samordnare på Skatteverkets insats mot grovt organiserad brottslighet, Tomas Karlsson, politisk redaktör på Länstidningen i Södertälje och Roger Svanborg, tidigare samordnare mot fusk och bedrägerier i Södertälje kommun.

Titel:Välfärden – brottslighetens nya bankomat

Datum:Tisdagen den4 juli 2017

Tid:13.00 – 14.00

Plats:Wisby Strand Congress, lokal Viklau, Visby.

Moderator:Annika Dopping


Mer information:

Maria Dahl Torgerson, kommunikationschef, 08-523 067 19, maria.dahl-torgerson@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se


Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press

www.twitter.com/sodertalje

www.facebook.com/sodertalje