Södertälje kommun inför uppförandekod i sina upphandlingar

Södertälje kommun vill vara en aktiv förebild inom klimatfrågan och ligga i framkant när det gäller utvecklingen av en hållbar framtid. Som ett led i detta arbete inför kommunen en uppförandekod i sina upphandlingar.

Många företag och organisationer har infört uppförandekoder för leverantörer för att sätta ansvarsfullt företagande i fokus. Nu gör Södertälje kommun samma sak.

– Södertälje kommun arbetar sedan flera år målmedvetet för att våra egna verksamheter ska bedrivas på ett så hållbart sätt som möjligt. Därför känns det som ett självklart steg att ställa tydligare krav på att de företag vi väljer i våra upphandlingar ska ha fokus på socialt ansvarstagande och miljömedvetenhet, säger kommunstyrelsens ordförande Boel Godner.

Södertäljes uppförandekod bygger på FN:s tio globala principer som handlar om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, öppenhet och korruption.

– Vi kommer att följa upp uppförandekoden genom en extern leverantör. Syftet är att utvecklas med våra leverantörer och tillsammans arbeta för ett hållbart samhälle, säger Anna-Karin Renström, VD Telge Inköp.