Södertälje kommun inrättar karriärtjänster i skolorna

Södertälje kommuns politiska ledning, facket och utbildningskontoret har beslutat att inrätta karriärtjänster i skolorna.

Södertälje kommuns politiska ledning, facket och utbildningskontoret har beslutat att inrätta karriärtjänster i skolorna.   

- Syftet är att ytterligare stärka kvalitén i undervisningen och ge våra elever bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen, säger Peter Fredriksson, utbildningsdirektör i Södertälje.

Kommunen inrättar karriärtjänster som ett led i att stärka skolornas pågående utvecklingsarbete. Karriärtjänsterna erbjuds lärare som besitter hög kompetens inom språkutvecklande arbetssätt, interkulturell kompetens, ledarskap i klassrummet och mål- och resultatstyrd undervisning. Förutom att ha egna lektioner ska dessa lärare handleda andra lärare och tillsammans med dem utveckla undervisningen på kommunens skolor. Karriärtjänster innebär att lärare ska kunna göra karriär utan att bli skolledare.

   - Lärarna är viktigast om resultaten i skolan ska förbättras, det visar all forskning, säger Peter Fredriksson. Vi måste satsa på lärarna för att bli en mer attraktiv skolkommun. Att inrätta karriärtjänster är ett led i detta arbete. Vi är väldigt nöjda med att i kommunen kunna anställa ett antal skickliga lärare som i sina tjänster ges utrymme att utveckla kompetensen i kommunens lärarkår, avslutar Peter Fredriksson.

Södertälje inrättar till att börja med fyra tjänster, vilket ska jämföras med hela Stockholm där man har sammanlagt åtta tjänster.

Mer information:

Peter Fredriksson, utbildningsdirektör Södertälje kommun, 08-523 019 99, peter.fredriksson@sodertalje.se