Södertälje kommun med i nystartat Vattenvårdsförbund

Måndagen den 19 april bildades Trosaåns vattenvårdsförbund. Trosaån är inte stor men förbundet är större och omfattar kommunerna Strängnäs, Gnesta, Södertälje, Nyköping och Trosa samt länen i Sörmland och Stockholms län.

Måndagen den 19 april bildades Trosaåns vattenvårdsförbund. Trosaån är inte stor men förbundet är större och omfattar kommunerna Strängnäs, Gnesta, Södertälje, Nyköping och Trosa samt länen i Sörmland och Stockholms län.

Vattenområdet har sina källor i Strängnäs sydöstra del. Vattnet rinner genom stora sjöar som Klämmingen, Frösjön och Sillen varefter Trosaån för vattnet ut i Östersjön via Trosafjärden. Biflödet Mölnboån, som mynnar i sjön Sillen, utgör huvuddelen av den yta som berör Södertälje kommun. 

Syftet är att vattenkvaliteten i området ska bibehållas eller förbättras. Detta görs bland annat genom samlad miljöövervakning och vattenvård. Vattenvårdsförbundet ska också fungera som ett forum för samråd och information i vattenvårdsfrågor både inom det egna förbundet och mellan andra förbund. Dessutom ska lättillgänglig information för allmänheten tas fram om vattensystemet.

Till förbundets första ordförande valdes Sarah Kinberg, Gnesta kommun och till vice ordförande valdes Stefan Björnmalm, Trosa kommun. I styrelsen ingår ledamöter från Gnesta, Trosa och Södertälje kommuner, Telge Nät, Lantbrukarnas Riksförbund, Landstinget Sörmland, Landstinget Stockholm, Daga härads vattenavledningsföretag, och länsstyrelserna i Södermanlands och Stockholms län. Den ideella naturvården och sportfisket representeras av Naturskyddsföreningen och Trosa Amatörfiskeklubb. 

Pelle Norlin (V), Miljönämnden i Södertälje kommun, är ledamot i styrelsen och tjänstemän från miljökontoret deltar som ersättare.

Mer information:
Per Olof Skoglund, miljöinspektör, 08-523 019 56, perolof.skoglund@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se
vxl: 08-523 010 00
www.sodertalje.se
www.sodertalje.se/press  
www.twitter.com/sodertalje  
www.facebook.com/sodertalje