Södertälje kommun och Arbetsförmedlingen öppnar jobbhus

I veckan öppnade Huset för Fler i Arbete och tog emot sina första besökare. Genom pilotprojektet ska arbetssökanden med försörjningsstöd få snabbare och mer anpassad hjälp att komma i egen försörjning. Huset för Fler i Arbete är ett innovativt samarbete mellan Södertälje kommun och Arbetsförmedlingen.

I veckan öppnade Huset för Fler i Arbete och tog emot sina första besökare. Genom pilotprojektet ska arbetssökanden med försörjningsstöd få snabbare och mer anpassad hjälp att komma i egen försörjning. Huset för Fler i Arbete är ett innovativt samarbete mellan Södertälje kommun och Arbetsförmedlingen.

– Våra kunder är arbetssökanden som nyligen sökt försörjningsstöd. Det är vitalt för hälsan att man kan styra sitt eget liv. Därför är den här satsningen som fokuserar på människors förmågor så viktig. Vi ska lägga kraft på att matcha människor mot passande arbetsgivare, yrke eller utbildning. Behöver man fler verktyg för att bli anställningsbar så ska vi se till att man får det, säger Anna Flink, chef för Huset för Fler i Arbete.

Den gemensamma processen, som fram till april testas i ett pilotprojekt, har tagits fram med hjälp av Växthuset – Södertälje kommuns version av Toyota/Scania-filosofin lean. Genom att kartlägga hur man arbetar med personer i försörjningsstöd har arbetslivskontoret, social- och omsorgskontoret och Arbetsförmedlingen enats om ett gemensamt sätt att jobba med individen.

Tills i dag har arbetssökanden med försörjningsstöd slussats mellan olika myndigheter och kraven från myndigheterna kan ibland vara motstridiga. I Huset för Fler i Arbete kommer den arbetssökande att träffa representanter från myndigheterna under ett och samma tak. Personen får en huvudhandläggare (i stället för tidigare tre)  som stöttar genom eventuella insatser och utbildningar för att öka anställningsbarheten. Kraven som ställs på deltagarna är tydliga och ska bidra till personens utveckling.

– Vi ser en positiv utveckling på arbetsmarknaden med fler lediga jobb. Vår utmaning är att korta vakanstiderna på de lediga jobben samtidigt som vi kortar ner tiden som arbetslös. Samarbetet mellan myndigheterna i Huset för Fler i Arbete är ett viktigt steg för att lyckas med detta, säger Cia Holmér, arbetsförmedlingschef på Arbetsförmedlingen.

Pilotorganisationen ska nu testa i praktiken den process som kartläggningsarbetet har tagit fram. Hur mycket snabbare en person kan komma i egen försörjning genom den optimerade processen är för tidigt att säga, men det kan handla om månader.

Det här är första gången växthusfilosofin används tillsammans med extern part.

– Det finns en enorm potential kopplad till välfärdssystemet att organisera arbetet efter processernas logik. Välfärdssystemet saknar ofta överblicken över medborgarnas behov och insikt i hur behoven bäst kan uppfyllas. Medarbetare som jobbar tillsammans över organisatoriska gränser kan lösa de problemen i gemensamma utvecklingsprojekt så som görs i Huset för Fler i Arbete, säger Robert Kusén, chef för lean-kontoret ”Växthusenheten” inom Södertälje kommun.

Arbetssökanden som ansöker om försörjningsstöd kommer genom sina handläggare att kallas till Huset för Fler i Arbete. Pilotorganisationen har lokaler i gamla stadshuset.

Mer information:
Anna Flink, chef för Huset för Fler i Arbete, 0766-48 11 22, anna.flink@sodertalje.se

Robert Kusén, chef för Växthusenheten, Södertälje kommun, 0766-48 36 72, robert.kusen@sodertalje.se