2018

Södertälje kommun ökar andelen heltidsarbetande

Kollegor som pratar vid bord med dator

2018-04-19

Andelen heltidsarbetande i Södertälje kommun ökar stadigt visar heltidsbarometern i en nationell jämförelse av Sveriges 290 kommuner. Södertälje kliver upp till plats 20 när man mäter andelen heltidsarbetande i kommunen som helhet, sex placeringar framåt från 2016 års placering på 26. Heltidsbarometern drivs i samarbete med Kommunal och Sveriges kommuner och landsting och följer utvecklingen mot heltid som norm.

För kommunens del var 82 % anställda på heltid 2016 och 74 % arbetade heltid. 2017 är 83 % anställda på heltid och 75 % arbetar heltid.

Andelen heltidsarbetande inom omsorgen för äldre och funktionshindrade ökar också. 73 % var anställda på heltid 2017 och 65 % arbetade heltid (63 % 2016).

Södertälje kommun arbetar sedan årsskiftet enligt en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Målet är att heltid som norm ska vara uppfyllt 2021.Planen ska stämmas av årligen fram till den 31 maj 2021 och ska utgå från verksamhetens behov och resurser.

Sveriges Kommuner och Landsting och Kommunal har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver välfärdssektorn erbjuda attraktiva anställningar. När fler arbetar heltid uppstår positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet. Heltid som norm kan i förlängningen minska behovet av visstidsanställningar och leda till ökad jämställdhet genom att deltidsarbete ökar enskildas ekonomiska oberoende och därmed gör att fler klarar sin egen försörjning.