Södertälje kommun omorganiserar

Nästa år kommer Södertäljes kommunala organisation att genomgå en förändring. Kommunen kommer att tillsätta en stadsdirektör med det övergripande ansvaret för hela den kommunala organisationen.

Nästa år kommer Södertäljes kommunala organisation att genomgå en förändring. Kommunen kommer att tillsätta en stadsdirektör med det övergripande ansvaret för hela den kommunala organisationen.

– Syftet med att förändra den övergripande kommunala organisationen är att tydliggöra rollerna och ledarskapet över den kommunala organisationen. Södertälje kommun kommer därmed att övergå till den typ av organisationsstruktur som är normal i de flesta av landets kommuner, säger Boel Godner.

Kommundirektör, Ulla-Marie Hellenberg, tillfrågades under sommaren att leda den nya organisationen som stadsdirektör men har meddelat att hon inte står till förfogande för stadsdirektörsuppdraget. Hon har blivit ombedd att under en övergångstid leda den kommunala organisationen. Ulla-Marie Hellenberg har tackat ja till detta.

– Ulla-Marie Hellenberg kommer därmed att sluta som kommundirektör under nästa år, hon kommer dock att arbeta vidare med fullt mandat och fullt förtroende tills dess, säger Boel Godner kommunstyrelsens ordförande.

– Jag har sedan jag fick frågan om att leda den nya organisationen som ny stadsdirektör noga övervägt frågan om min roll i en framtida kommunal organisation och kommit fram till att jag inte står till förfogande som stadsdirektör. Samtidigt är jag glad att jag har fått en tydlig fråga och vidare ett tydligt mandat att under en övergångsperiod fortsätta med full kraft och energi att strategiskt utveckla organisationen, säger Ulla-Marie Hellenberg.

Rekryteringsprocessen för att tillsätta en stadsdirektör för Södertälje inleds under hösten.

Mer information:

Boel Godner, kommunstyrelsen ordförande, 08-523 068 65, boel.godner@sodertalje.se

Ulla-Marie Hellenberg, Kommundirektör, 08-523 01 081, ulla-marie.hellenberg@sodertalje.se