Södertälje kommun över snittet på flera områden i ny NKI-mätning

Idag har Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Stockholm Business Alliance (SBA) offentliggjort resultatet av 2016 års NKI, Nöjd-Kund-Index. Undersökningen baseras på hur företag som varit i kontakt med kommunen har upplevt kommunens service och bemötande i deras ärende. Årets undersökning visar att Södertälje visar bättre resultat än snittet på fyra av sex myndighetsområden.

Idag har Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Stockholm Business Alliance (SBA) offentliggjort resultatet av 2016 års NKI, Nöjd-Kund-Index. Undersökningen baseras på hur företag som varit i kontakt med kommunen har upplevt kommunens service och bemötande i deras ärende. Årets undersökning visar att Södertälje visar bättre resultat än snittet på fyra av sex myndighetsområden.

– NKI är ett bra sätt att mäta kommunens service och är ett viktigt underlag som visar på områden där vi kan bli mer lyhörda för företagens behov och förväntningar, säger Aydin Aho, resultatenhetschef för näringsliv och projekt på Södertälje kommun. 

2016 års sammanlagda NKI ligger på 67 (68 för 2015). Sedan 2014 har Södertälje kommun klättrat över 60 placeringar i SKLs rankning (från plats 178 (2014) till plats 117 (2016)). Årets siffror visar att Södertälje ligger bättre till än snittet i Sverige i fyra av sex myndighetsområden. När det gäller området markupplåtelser är Södertälje kommun på plats 8 i Sverige.

– Ett gynnsamt företagsklimat är en mycket viktig fråga för oss på kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S). Det går bra för många företag i Södertälje och vi har ett stort tryck på nya etableringar, vilket är glädjande. Resultatet av årets NKI-undersökning ger en bra grund för en långsiktig utveckling av näringslivsklimatet i kommunen.

– Vi arbetar strategiskt och har närmare 100 aktiviteter som ska bidra till ett bättre företagsklimat, säger Aydin Aho. Bemötandet av företagare har varit fokus i arbetet och i årets mätning ser vi att det är det som företagen tycker att vi är bäst på, vilket är positivt. Inför 2018 strävar vi efter ett mål om 70 på NKI-skalan.

Södertälje kommun har bjudit in näringslivet till dialog den 1 juni för att diskutera företagsklimatet i kommunen.

Mer information:

Aydin Aho, resultatenhetschef näringsliv och projekt, 08-523 047 55, aydin.aho@sodertalje.se

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S), 08-523 068 65, boel.godner@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se


Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press

www.twitter.com/sodertalje

www.facebook.com/sodertalje