Södertälje kommun på plats 54 bland Sveriges 290 kommuner i tidningen Aktuell hållbarhets miljörankning.

Södertälje kommun inklusive de kommunala bolagen i Telge-koncernen har högt ställda miljö-, klimat- och energimål och jobbar målmedvetet och ambitiöst för att uppnå en hållbar samhällsutveckling på många olika områden. När nu tidningen Aktuell hållbarhet gör sin årliga miljörankning får Södertälje kommun plats 54 av Sveriges 290 kommuner.

Det är både kommuninvånare samt tjänstepersoner inom kommunförvaltningen och Telge- bolagen som svarar på enkäten. Frågorna handlar om kommunens övergripande miljö- och hållbarhetsarbete, klimatet, transporter, byggnader, upphandling, livsmedel, avfall och återvinning, cirkulär ekonomi , energi, naturvård, vatten, skadliga ämnen och barnperspektivet.

Här kan du ta del av mer detaljer kring Södertäljes resultat på Miljöbarometerns webbplats http://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/sodertalje

Den kommunala tjänstepersonen och miljöstrategen Christine Strandberg kommenterar undersökningen så här:

"Det pågår många aktiviteter inom områdena miljö, klimat och energifrågor i Södertälje kommun. Exempel på två högt ställda mål som de förtroendevalda politikerna i Södertälje kommun har satt är att hela vår kommun ska vara fossilbränslefri år 2030 och att Södertälje kommun som organisation ska vara en fossilbränslefri organisation redan år 2020.

Rankningen speglar inte en kommuns hela miljöarbete men den ger en indikation på hur vi arbetar med miljöfrågan. Den är inte heller helt jämförbar från år till år eftersom att de frågor som ingår i undersökningen ibland förändras. I år ingår till exempel en fråga om vårt kemikaliearbete i undersökningen men vi är inte färdiga med den ännu så den fick vi inte räkna med denna gång. "

Rättelse 20180702 klockan 16:11 : Nu blev det fel! I första versionen av denna nyhet stod det att Aktuell hållbarhet gör undersökningen tillsammans med Dagens Industri. Nu kan vi inte återbekräfta denna fakta och därför har informationen på sidan uppdaterats med att vi tagit bort denna text. Vi ber både Dagens Industri och Aktuell hållbarhet om ursäkt för detta och hoppas att det inte medfört några bekymmer för er.

Rättelse 180706, kl 09:18: Det smög sig in ett stavfel i Christine Strandbergs efternamn - ett t och r föll bort vilket är åtgärdat nu.