Södertälje kommun sänker sina lånekostnader

Standard & Poor´s ger Södertälje kommun ett mycket bra betyg avseende kreditvärdighet, vilket gör det möjligt för kommunen att låna pengar till lägre kostnad direkt på kreditmarknaden.

Standard & Poor´s ger Södertälje kommun ett mycket bra betyg avseende kreditvärdighet, vilket gör det möjligt för kommunen att låna pengar till lägre kostnad direkt på kreditmarknaden.

På uppdrag av Södertälje kommun har ratingföretaget Standard & Poor´s satt betyg på kommunens kreditvärdighet. Betyget blev AA+/A-1+, vilket är det näst högsta betyget för lång finansiering och det högsta betyget för kort finansiering.

Betyget betyder bland annat att Södertälje kommun har en högre kreditvärdighet än de nordiska bankerna, vilket gör det fördelaktigt att låna direkt från placerare på kreditmarknaden.

-         Södertälje hade aldrig klarat de senaste årens expansion utan upplåning. Men kommunens låneskuld måste minskas och för att kunna genomföra nya investeringar i den takt som behövs krävs att finansiering måste ske på alternativt sätt. Att Södertälje kommun nu har fått ett kreditbetyg innebär att kommunen får fler möjliga långivare vid omsättning av befintliga lån, säger Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen har idag ett obligationsprogram och tecknar inom kort ett avtal om certifikatprogram. Det ger kommunen en möjlighet att ge ut obligationer och certifikat på kreditmarknaden.

-         Sammantaget betyder det höga betyget och marknadsprogrammen att kommunen kommer att låna billigare och säkrare, vilket är mycket betydelsefullt. Med de marknadsprogram vi nu har, och snart kommer att ha, fungerar bankerna som mäklare mellan låntagare och placerare. Priset (räntan) på värdepappren styrs av kreditvärdighet, tillgång och efterfrågan, säger Camilla Broo, finanschef vid kommunstyrelsens kontor.

Obligationsprogrammet leds av Nordea, och Nordea, SEB, SHB, Swedbank och Danske bank är emissionsinstitut. Certifikatprogrammet leds av Nordea, och Nordea SEB, Swedbank och Danske bank är emissionsinstitut.

Standard & Poor’s hela bedömning kommer att läggas ut på www.sodertalje.se inom kort.