Södertälje kommun satsar på pedagogik och lokalproducerad mat

Södertälje kommun direktupphandlar andelar i odlingskooperativet Under Tallarna i Järna. Genom att koppla kooperativets lokalt producerade grönsaker till pedagogisk verksamhet bryter Södertälje ny mark. Syftet är att främja en hållbar livsmedelsförsörjning.

Södertälje kommun direktupphandlar andelar i odlingskooperativet Under Tallarna i Järna. Genom att koppla kooperativets lokalt producerade grönsaker till pedagogisk verksamhet bryter Södertälje ny mark. Syftet är att främja en hållbar livsmedelsförsörjning.

Under Tallarna ska under en säsong leverera färska grönsaker till Starrbäckens förskola i Järna och Hölö förskola. I avtalet ingår även pedagogiska insatser, där förskolebarnen ges möjlighet att besöka odlingen och delta i såväl sådd som skörd och tillagning.

– Vi vill visa andra offentliga aktörer att det går att upphandla lokalproducerad mat, säger Sara Jervfors, kostchef i Södertälje och projektchef för MatLust. Det finns flera viktiga vinster: barnen får tillgång till lokala grönsaker av högsta kvalitet, förskolorna får pedagogiska verktyg att använda sig av och dessutom stimuleras det lokala näringslivet.

Under Tallarna odlar grönsaker enligt ekologiska kretsloppsprinciper och tänker hållbart i alla led av verksamheten.

– Vi hoppas att fler ska uppmärksamma maten som verktyg för samhällsförändring, säger Simone Grind, ansvarig på Under Tallarna. Det är bra för lokalsamhället och bra för miljön. Till det kommer också den pedagogiska aspekten.Vi är övertygade om att barnens relation till det de stoppar i munnen utvecklas av att de själva har sett det växa.

Södertälje kommun använder sedan många år de offentliga måltiderna som verktyg för hållbar utveckling. Upphandlingen av andelar i Under tallarna är i linje med kommunens miljö- och hållbarhetsmål.

Andelsjordbruk kallas också för Community Supported Agriculture (CSA). Det innebär att jordbruket utförs som ett partnerskap mellan konsument och lantbrukare.

Mer information

Sara Jervfors, kostchef på Södertälje kommun och projektchef för EU-projektet MatLust. 08-523 064 66, sara.jervfors@sodertalje.se

Simone Grind, ansvarig Under Tallarna, 0737-015900, simone@undertallarna.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press

www.twitter.com/sodertalje

www.facebook.com/sodertalje