Södertälje kommun ska verka för ett nationellt förbud mot fyrverkerier

Idag har kommunstyrelsen i Södertälje fattat beslut om att verka för ett totalförbud för användning och försäljning av fyrverkerier i Sverige.

Beslutetet innebär också att Södertälje kommun ska uppvakta samtliga kommuner i Sverige för att få så många som möjligt att skriva under en skrivelse till regeringen om ett nationellt totalförbud. Kommunen kommer att ta kontakt med Sveriges kommuner och landsting (SKL) för att utröna om de kan bistå i detta arbete.

– Fyrverkerier är ett stort samhällsproblem som skapar mycket stor otrygghet och för med sig en mängd negativa konsekvenser för både människor, djur och natur, säger Ewa Lofvar Gerdsdotter, kommunalråd och ordförande i hållbarhetsutskottet (MP) på Södertälje kommun. Kommunen kan inte ensam komma tillrätta med problemet, det krävs nationella beslut. Södertälje kommun tar nu täten för att få till en förändring i denna viktiga fråga.

Södertälje kommun har de senaste åren engagerat sig mycket i frågan, och har bland annat drivit igenom en skärpning av de lokala ordningsföreskrifterna där det idag endast är tillåtet att använda pyrotekniska produkter ett par timmar på nyårsafton. Sedan flera år tillbaka bedriver kommunen tillsammans med Polismyndigheten och Södertörns brandförsvarförbund årliga kampanjer för att stävja problemet med fyrverkerier.

Mer information:

Ewa Lofvar Gerdsdotter, kommunalråd och ordförande i hållbarhetsutskottet (MP), 08-523 064 30, ewa.lofvar.gerdsdotter@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, Södertälje kommun, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press  

www.twitter.com/sodertalje 

www.facebook.com/sodertalje