Södertälje kommun söker intressenter till utbildning i välfärdsteknik

Digitaliseringen genomsyrar hela vårt samhälle, inte minst inom vård- och omsorgsområdet. Behovet av välfärdsteknik blir allt större för kommuner och landsting, men idag saknas specialistutbildade undersköterskor. Därför söker Södertälje kommun och Campus Telge intressenter för att i samverkan ta fram en eftergymnasial utbildning inom yrkeshögskolan.

– Vi ser att det finns en kompetensbrist i välfärdsteknik inom kommuner och landsting idag, säger Marie Eriksson på Södertälje kommun. Vi behöver skapa nya sätt att göra samma saker som idag, fast på ett enklare sätt. Där kommer välfärdstekniken in. Utbildad personal är en nödvändighet att satsa på för att få en långsiktig hållbar utveckling.

Fördelarna med att ha kompetens inom välfärdsteknik är framför allt att möta brukarnas eller patienternas ökade krav, men är också en förutsättning för att kunna effektivisera verksamheten. Ny teknik är också en möjlighet för befintlig vård- och omsorgspersonal att ta ett steg till i karriären genom vidareutbildning, och kan dessutom locka unga personer med digitalt intresse att söka sig till arbeten inom vård och omsorg.

Den planerade utbildningen för specialistutbildad undersköterska inom välfärdsteknik skaerbjudas inom yrkeshögskolan (Yh-utbildning) och leda till en yrkeshögskoleexamen. Arbetsgivare kan påverka yrkeshögskolans utbildningar både genom att delta i planeringen inför och i själva genomförandet av en utbildning som representant i styrgruppen eller som föreläsare. Yrkeshögskolan blir då en plattform för arbetsgivaren, som utifrån den kan rekrytera medarbetare med skräddarsydd kompetens.

– Nya Yh-utbildningar tas alltid fram i samarbete med arbetslivet och bygger på efterfrågade kompetenser, säger Henrietta Hurtig, verksamhetsutvecklare för digitalisering. Genom att tillhandahålla den här specialistutbildningen kan vi öka kompetensförsörjningen. Det är min förhoppning att andra kommuner men också landsting och privata vårdgivare kan göra utbildningen möjlig tillsammans med oss.

Är du och din organisation intresserade samverka kring utbildningen? Den 18 april kl. 09.00-11.00 genomförs en workshop på Södertälje kommun om yrkesrollen och den kommande processen. För anmälan eller frågor:

Marie Eriksson, tf. chef Kompetens och välfärdsteknik, Social- och omsorgskontoret, Södertälje kommun, 08-523 014 02, marie.c.eriksson@sodertalje.se.

Henrietta Hurtig, verksamhetsutvecklare digitalisering, Kommunledningskontoret, Södertälje kommun, 0707-13 02 37, henrietta.hurtig@sodertalje.se.