Södertälje kommun storsatsar på idrott

Nu satsar Södertälje kommun på en ny idrottspolitisk plan och investeringar i en ny idrottshall för Södertäljeborna. Kommun vill tillsammans med föreningslivet arbeta fram ett idrottspolitiskt program. Syftet är att ytterligare förstärka idrottens möjligheter och betydelse i Södertälje och med gemensamma insatser bidra till idrottens utveckling i linje med idrottsrörelsens målsättning.

Södertälje är en av Sveriges främsta idrottsstäder vilket resulterat i flera hedrande utmärkelser genom åren. Nu satsar Södertälje kommun på en ny idrottspolitisk plan och investeringar i en ny idrottshall för Södertäljeborna.

Södertälje kommun vill tillsammans med föreningslivet arbeta fram ett idrottspolitiskt program. Syftet är att ytterligare förstärka idrottens möjligheter och betydelse i Södertälje och med gemensamma insatser bidra till idrottens utveckling i linje med idrottsrörelsens målsättning.

– Vårt mål är att Södertälje ska vara den kommun i Stockholmsregionen som ger barn och ungdomar bäst möjligheter att syssla med idrott under sin uppväxt. Det är viktigt att idrotten har goda förutsättningar, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Anna Bohman Enmalm (S). Nu när Södertälje växer behöver vi ha en strategi och långsiktiga mål för att kunna vidareutveckla idrotten i Södertälje. Vi vill skapa förutsättningar för ett inkluderande och framgångsrikt idrottande så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.

Det blir journalisten Jalmar Carlson som anlitas för att leda och hålla ihop arbetet med att ta fram den idrottspolitiska planen. Jalmar Carlson är en välkänd Södertäljeprofil med lång erfarenhet av idrottsfrågor från sina år som sportchef, krönikör och reporter på Länstidningen i Södertälje. Arbetet med utredningen inleds i september 2017. Förslagen kommer att gå ut på remiss till idrottsföreningar och tjänstemän under våren 2018 och planeras vara klar hösten 2018.

Kommunen har även fattat beslut om produktionsstart för en ny gymnastik- och friidrottshall vid Täljehallen. I anslutning till hallen kommer kommunen också att uppföra en ny friidrottsarena, Södertälje idrottsplats, och upprusta Östertälje IP. Kostnaden för samtliga delar är beräknad till 206 miljoner kronor. Beräknad driftsstart är i oktober 2019.

– Hallen för gymnastik och friidrott är mycket efterlängtad och blir ett viktigt bidrag till att öka jämställdheten inom idrotten, säger Anna Bohman Enmalm. Just friidrott och gymnastik utövas av många tjejer idag.

Idrottsplanen och investeringarna i en ny idrottshall behandlades vid kultur- och fritidsnämndens möte den 31 augusti. Beslutet om produktionsstart för idrottshallen tillstyrktes i kommunstyrelsen den 1 september.

Mer information:

Anna Bohman Enmalm, ordförande kultur- och fritidsnämnden (S), 08-523 069 37, anna.bohman@sodertalje.se

Staffan Jonsson, kultur- och fritidschef, 08-523 064 64, staffan.jonsson@sodertalje.se

Anders Siljelöf, enhetschef förening och anläggning, kultur- och fritidskontoret, 08-523 028 62, anders.siljelof@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press

www.twitter.com/sodertalje

www.facebook.com/sodertalje