2018

Södertälje kommun tecknar avtal för personer som får stöd enligt LSS

2015-05-13

Södertälje kommun tecknar nya ramavtal med leverantörer av boende med särskilt stöd enligt LSS, något som kommer skapa mer ordning och reda. Kommunen får genom avtalet bättre möjlighet att arbeta med kvalitet och likställighet av externt utförd LSS-verksamhet.

Södertälje har tecknat ramavtal med 18 leverantörer av boende för personer med särskilt stöd enligt LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade). Avtalet har upphandlats enligt LOU (lagen om offentlig upphandling). Avtalet innebär att varje brukare får stöd utifrån sitt fastställda behov.

- Det känns väldigt bra att vi tecknat ett nytt avtal. Det ger oss mer ordning och reda. Genom
ramavtalen har vi nu sett till att ha kapacitet för alla personer i behov av stöd enligt LSS, säger Eva Pedersen- Wallin, resultatenhetschef för myndigheten för äldre och funktionsnedsättning.

Avtalet bygger på att brukarnas individuella behov av stöd fastställs enligt en femgradig nivå med fasta priser. De nya avtalen innebär inte en kostnadsbesparing totalt sett. Däremot används resurserna bättre för ökad likvärdighet avseende vårdkvalitet oavsett var brukaren bor.

- Nu kommer brukarna kunna vara säkra på att få biståndsinsatser utifrån den nivå de har

För mer information, kontakta

Eva Pedersen-Wallin, resultatenhetschefSödertälje kommun, telefon 076-107 14 73

Henri Pagot, pressekreterare Södertälje kommun, telefon 076-720 01 45