Södertälje kommun deltar i årets Europrideparad

Den 4 augusti deltar Södertälje kommun i årets Europrideparad i Stockholm. Paraden är en del av Euro Pride, en stor folkfest som innehåller samtal, debatter och nätverkande för en starkare kamp för lika rättigheter i samhället.

Detta är första gången Södertälje kommun som hel organisation deltar i prideparaden, men det är inte första gången en av kommunens verksamheter deltar. För två år sedan deltog kultur- och fritidskontorets verksamhet Ung fritid. Nu bjuder kommunen in alla medarbetare att delta i årets Europrideparad.

– Vår starka tro är att olikheter är en styrka. Därför är det en självklarhet att vi ska ta tillvara på tillfällen där vi kan visa vårt ställningstagande, säger Johan Lefverström, personaldirektör på Södertälje kommun. Vi går i paraden för alla som inte kan, får eller vågar gå. Jag är övertygad om att en stolt arbetsgivare ger stolta medarbetare.

Att olikheter en styrka visar Södertälje kommun bland annat genom att delta i olika evenemang och att aktivt arbeta för att höja medvetenheten och kunskapen kring frågor som berör hbtq-personer. Idag hbtq-certifieras allt fler kommunala verksamheter. Genom certifieringen får kommunens medarbetare verktyg för att arbeta systematiskt med rättighetsfrågor, likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter.

Årets Euro Pride går av stapeln mellan 27 juli och 19 augusti och arrangeras av Stockholm Pride, som tillsammans med West Pride i Göteborg är värd för Euro Pride Det är första gången två städer arrangerar evenemanget tillsammans och tredje gången som Stockholm Pride är med som arrangör.