Södertälje kommuns anställda allt friskare

Södertälje kommuns anställda blir allt friskare.
– För femte året i rad minskade sjukfrånvaron under 2007 och även om vi inte nått ända fram är vi på god väg mot målet om att halvera sjukskrivningarna. Därmed ligger vi bra mycket bra till i en jämförelse med övriga kommuner i länet, säger personaldirektör Margaretha Sandberg.

Det positiva resultatet framgår av kommunens hälsobokslut.
– Vi räknar med att ta fler kliv på vägen mot en frisk tillvaro tack vare vårt nya perspektiv på företagshälsovården, med starkare fokus på främjande och förebyggande insatser än vi haft tidigare. Våra satsningar på friskvård och motion gör förstås också sitt till, säger Margaretha Sandberg.
Ett bra exempel på en allt friskare kommun är försörjningsstödsenhetens avdelning för motivation och förändring. Avdelningen deltog i kommunens projekt Långtidsfrisk, som på kort tid resulterade i lägre personalomsättning, färre sjukskrivningar och nöjdare medarbetare och chefer.
Yvonne Kokkola, chef för enheten, målar upp en ganska mörk bild av hur medarbetarna mådde före 2006. Personalomsättningen och sjukfrånvaron var hög, vikarierna många, arbetsbelastningen var nästintill omänsklig och många hade blivit rejält tilltufsade i upprepade omorganisationer.
– Nu är både personalomsättning och sjukfrånvaro låg – ingen har gått in i väggen sedan 2005. Nu ställer alla upp för varandra och vi har en öppen dialog om vad som är bra och dåligt och vad vi ska göra åt det som inte fungerar, säger Yvonne Kokkola.
Samspel

En tydlig ledning där cheferna inte överlåter allt ansvar på medarbetarna, en rak kommunikation mellan chefer och medarbetare, möjlighet till avlastning och ett förebyggande synsätt är några av de saker som har förändrat situationen i grunden.
– En chef kan inte veta om någon mår dåligt om ingen talar om det, säger Yvonne Kokkola.
– Det är också viktigt att inse att alla inte kan vara på topp jämt, därför bygger mycket av vårt långtidsfriskarbete på avlastning. Det kan exempelvis handla om att under kortare perioder låta medarbetare slippa nybesök eller att svara i telefon. Personalen är underbar och ställer upp för varandra på ett fantastiskt sätt. Det är viktigt att var och en tar ansvar för sin egen hälsa och berättar om han/hon har behov av hjälp eller avlastning.

Mer information: Margaretha Sandberg, personaldirektör, 0708-518106 Yvonne Kokkola, enhetschef, 0708-518089