2018

Södertälje kommuns preliminära valresultat

2018-09-10

Söndag den 9 september 2018 var det val till Södertälje kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdag. Här kan du se preliminärt hur Södertäljeborna röstade.

När röstningen avslutades på valdagen den 9 september klockan 20:00 började röstmottagarna i varje vallokal att räkna röster. Dessa resultat redovisas löpande på Valmyndighetens webbplats val.se, men de är bara preliminära.

Måndag 10 september påbörjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen. Då bedömer och räknar länsstyrelsen alla röster en gång till. Ett slutgiltigt valresultat bör finnas i slutet av veckan.

Här kan du se det preliminära valresultatet:

På Valmyndighetens webbplats kan du även läsa om hur valet går till: val.se