Södertälje och industrin skapar helt unik högskola

Södertälje kommun satsar för att bli Sveriges nya studentstad.
KTH i Stockholm har aviserat att man överväger att koncentrera sin 120- poängsutbildning för högskoleingenjörer till en plats. Södertälje är en kandidat. Det kan handla om upp till 5 000 studenter.

Södertälje kommun, Telgekoncernen, AstraZeneca och Scania står enade bakom ambitionen att skapa Södertälje Tekniska Universitet och i förra veckan presenterades Södertäljes erbjudande för KTH:s styrelse.

- Vi anser att Södertälje är den stad som på bästa sätt skulle kunna ta emot KTH:s högskoleingenjörsutbildningar. Vi har ett otroligt bra kommunikationsläge i förhållande till både Stockholms län och Sörmland. I Södertälje med omnejd finns en stor del av den svenska industrin och vi är ett mycket starkt kluster för industriell forskning, säger Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande (s).

- Vi har tillsammans med näringslivet i ett konkret erbjudande till KTH visat att Södertälje är den bästa platsen för dessa utbildningar, säger Anders Lago.

Erbjudandet till KTH innehåller löften om mentorer & stipendier, examensjobb & sommarjobb, uppdragsutbildningar, bostadsgaranti & studentpaket, internationell vidareutbildning, rekryteringsråd & näringslivsråd samt marknadsföring. Med den omfattande verksamhet som planeras räcker inte dagens Campus Telge. Därför finns i erbjudandet en beskrivning av möjligheten att bygga ett helt nytt campus i anslutning till Tom Tits.

- I kombination med de nyligen presenterade planerna för en ny centrumbebyggelse och bostäder längs havsviken Maren kommer en unik mötesplats och studentmiljö att skapas.

Södertäljes förutsättningar att skapa synergier och goda möjligheter har aldrig varit bättre, säger Kjell Hasslert kommunens koncerndirektör.

- Högre utbildning i regionen är en strategisk fråga för Scania. Vi utökar vår verksamhet i Södertälje. Koncentrationen av FoU och produktion gör att vi har löpande behov av nya ingenjörer samt kompetensutveckling, säger Magnus Hahn, personaldirektör på Scania.

- AstraZenecas framgång bygger på ett engagemang för nya idéer. Under den senaste femårsperioden har vi investerat närmare 10 miljarder i Södertälje bl a i anläggningar för forskning och utveckling. Vi vill även vara med och utveckla studentstaden Södertälje.
Det kommer att ge både oss och regionen stora mervärden, säger Staffan Ternby, informationsdirektör, AstraZeneca.

Beslut om var KTH kommer att lokalisera sin utbildning av högskoleingenjörer väntas under hösten 2006.

Bilder Bilder på Södertäljes nya campus kan laddas ned från www.sodertalje.se/press

För ytterligare information: Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande (s), tel 0708-518 461 Kjell Hasslert, koncerndirektör, Södertälje kommun, tel 0708-515 700 Ann-Charlotte Gjöthlén, utvecklingschef, Södertälje kommun, tel 0708-516 116 Magnus Hahn, personaldirektör, Scania, tel 070-551 7903 Staffan Ternby, informationsdirektör, AstraZeneca, tel 070-557 4300