Södertälje tar fram en kulturplan

Kommunen ska tillsammans med andra kulturaktörer i Södertälje ta fram en kulturplan. Planen ska lyfta fram kulturens olika och viktiga roller i samhället.

Kommunen ska tillsammans med andra kulturaktörer i Södertälje ta fram en kulturplan. Planen ska lyfta fram kulturens olika och viktiga roller i samhället.

– Södertälje har ett rikt kulturliv med många aktiva människor som gör ovärderliga insatser. I framtagandet av kulturplanen vill vi ta vara på dessa personers kompetens och idéer för att ytterligare utveckla kulturens olika roller i samhällsbygget, säger Staffan Jonsson, chef för kultur- och fritidskontoret.

Kulturplanen ska tydligt kopplas till de nationella kulturpolitiska målen men också till kommunens övergripande mål. Planen ska också knyta an till aktuell forskning på området.

– Vi ser kulturen som en viktig samhällsbyggare och som en utvecklingskraft för Södertälje. Tanken är att ta fram en plan för hur kulturen ska kunna spela en större roll än idag för att göra Södertälje till en ännu bättre stad att växa upp och leva i, säger Anna Bohman Enmalm, ordförande för kultur- och fritidsnämnden (S).

Kulturplanen ska tas fram tillsammans med bland annat Södertäljes kulturliv, näringsliv och allmänhet. Arbetet kommer att ledas av Eric Sjöström, tidigare chef och konstnärlig ledare för Kulturhuset i Stockholm, VD för Folkoperan.

Allmänheten kan mejla sina synpunkter kulturplan@sodertalje.se.


Mer information:
Staffan Jonsson, kultur- och fritidschef, 08-523 064 64, staffan.jonsson@sodertalje.se
Anna Bohman Enmalm, ordförande kultur- och fritidsnämnden, 08-523 069 37, anna.bohman@sodertalje.se
Angelica Vallgren, PR- och pressansvarig, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se