Södertäljes högsta byggnad kan byggas i Snäckviken

Acturum vill bygga en 23 våningar hög byggnad med 220 lägenheter i Snäckviken. I hörnet Storgatan-Astrabacken ska huset byggas om detaljplanen godkänns.

Acturum vill bygga en 23 våningar hög byggnad med 220 lägenheter i Snäckviken. I hörnet Storgatan-Astrabacken ska huset byggas om detaljplanen godkänns.

2013 var detaljplanen klar för hur Snäckviken ska utvecklas. Nu vill fastighetsägaren Acturum Development AB att kommunen gör en ny detaljplan för fastigheten vid hörnet Storgatan-Astrabacken framför Astras parkering (Sländan 5) och Astras gamla huvudbyggnad (Pyramiden 20).

På fastigheten i hörnet Storgatan-Astrabacken vill Acturum bygga en högre byggnad än vad detaljplanen medger. I dag medger planen 12 våningar. Bolaget vill bygga 23 våningar med 220 smålägenheter och lokaler för handel och kontor i bottenplanet.

Om byggnaden blir av blir den Södertäljes högsta. Under förutsättning att inget oförutsett inträffar i planarbetet kan första spadtaget tas omkring årsskiftet 2016/2017. Inflyttning kan då ske tidigast sommaren 2018, enligt bolaget.

– Acturums planer på ett höghus med ungdomslägenheter i Snäckviken passar som hand i handsken med Södertälje kommuns arbete för att förtäta och förlänga stadskärnan. Byggnaden kommer att bli ett landmärke i stadsbilden, säger Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande.

Förebilden för höghuset är Flatiron Building, Strykjärnet, i New York (ursprungligen Fuller Building). Tomten i Snäckviken har dessutom formen av en triangel.

- Vi vill göra något som sticker ut, något lite extra i Södertälje, säger Gerry Åkerström, förvaltare på Acturum. Höghuset och ombyggnaden av Astras gamla huvudbyggnad kommer att fylla området med folk och rörelse igen.

I Astras gamla huvudbyggnad vill bolaget bygga konferens- och hotellverksamhet, bostadshotell samt bostäder. Den tidigare detaljplanen tillåter kontor, skola och lättare vårdverksamhet i byggnaden. Stadsbyggnadsnämnden tar i slutet av augusti ställning till om detaljplanearbetet ska starta.

Kommunen jobbar med att utveckla Snäckviken till ett av de mest intressanta områdena i regionen i samarbete med bland andra Acturum Development AB och KTH.

– Området i Snäckviken har alla förutsättningar att utvecklas till ett nav för forskning, företagande och högskolestudier. Att vi säkrar kompetensförsörjningen till våra världsledande företag är viktigt för Södertälje, Stockholmsregionen och Sverige som exportnation, säger Boel Godner.

Mer information:

Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande, boel.godner@sodertalje.se, 08-5230 68 65

Isak Ericsson, planarkitekt, isak.ericsson@sodertalje.se, 08-5230 65 72