Södertäljes ledande politiker tar ett djupt andetag och blickar framåt

AstraZeneca har beslutat införa en virtuell organisation för forskning inom neurovetenskap och kommer därför att avveckla forskningsenheten i Södertälje.

Södertälje kommun blev informerad på torsdag morgon av AstraZeneca. Omkring 1100-1200 tjänster inom AstraZenecas svenska forskningsorganisation berörs, varav merparten i Södertälje. Enligt de uppgifter som hittills har framkommit är det drygt 200 av dessa som bor i kommunen. AstraZeneca är ett mycket viktigt företag i Södertälje och Södertälje kommer även fortsättningsvis att vara en central del av AstraZeneca, här finns koncernens största tillverkningsenhet.

- Vi känner med alla drabbade och detta är ett svårt slag inte bara mot Södertälje utan hela Stockholmsregionen. Nu förväntar vi oss att regering och statliga myndigheter bidrar med det stöd och den hjälp Södertälje kommer att ha behov av.  Samtidigt måste vi också själva tillsammans med det lokala näringslivet kraftsamla för att ytterligare utveckla och bredda Södertäljes näringsliv säger kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S).

För att hitta lösningar för att mildra effekterna för Södertälje tas nu initiativ till en rad åtgärder:

Kommunstyrelsen kommer att kallas till ett extra sammanträde, i syfte att informeras om den aktuella situationen samt att fatta vissa strategiska beslut.

  • En särskild grupp som ska koordinera kommunens arbete med denna fråga tillsätts. Gruppens uppgift blir att kontakta, träffa och följa upp under nedläggningsperioden när det gäller samverkan med regeringen och den utsedda samordnaren, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, AstraZeneca med flera aktörer.
  • Kopplat till denna grupp bildas även en blocköverskridande politisk styrgrupp för riktlinjer och uppföljning.
  • För att söka kunskap och goda råd tas nu kontakter med kommuner som har erfarenheter av liknande händelser, exempelvis Lund som 2010 drabbades av besked om nedläggning av AstraZenecas verksamhet i kommunen.
  • Kommunens pågående arbete med att utveckla en ny näringslivsstrategi påskyndas. Södertälje har mycket goda förutsättningar för utveckling och tillväxt på näringslivsområdet. Södertälje befinner sig i en region med stark tillväxt och har ett logistiskt utmärkt läge.
  • Företrädare för AstraZeneca, Scania, Svenskt Näringsliv, Företagarna, Handelskammaren samt andra centrala näringslivsaktörer bjuds in till dialoger kring hur vi tillsammans kan agera för att stärka och utveckla det lokala näringslivet.

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S)
Marita Lärnestad, kommunalråd i opposition (M)
Ewa Lofvar Konradsson, kommunalråd (MP)
Staffan Norberg, kommunalråd (V)
Mats Siljebrand, gruppledare (FP)
Tage Gripenstam, gruppledare (C)
Veronica Vestergård, gruppledare (KD)

Mer information:
Angelica Vallgren, PR- och Pressansvarig Södertälje kommun, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se
David Strömberg, Kommunalrådssekreterare, 08- 523 025 79, david.strömberg@sodertalje.se