Södertäljes politiska ledning i möte med landshövdingen angående flyktingvågen från Syrien

– Det var mycket glädjande att Landshövdingen visade förståelse för Södertäljes unika situation. Länsstyrelsen saknar egna verktyg för att bidra med hållbara lösningar, men kommer att bidra med stöd och kontakter med regeringen angående akuta respektive långsiktiga åtgärder, säger Boel Godner (S), kommunstyrelsen ordförande.

– Det var mycket glädjande att Landshövdingen visade förståelse för Södertäljes unika situation. Länsstyrelsen saknar egna verktyg för att bidra med hållbara lösningar, men kommer att bidra med stöd och kontakter med regeringen angående akuta respektive långsiktiga åtgärder, säger Boel Godner (S), kommunstyrelsen ordförande.

I går besökte kommunstyrelsens ordförande Boel Godner tillsammans med oppositionsledaren Marita Lärnestad (M) landshövdingen i Stockholms län, Chris Heister, för att diskutera Södertäljes utsatta situation i flyktingfrågan.

– Det var ett bra möte och vi kommer fortsatt ha en dialog med Länsstyrelsen gällande flyktingfrågor den närmsta tiden. Det är viktigt att samtala om hur vi i ett kortare, men också längre perspektiv kan lösa den uppkomna situationen. Politiskt har vi samsyn kring att det ytterst handlar om flyktingarnas bästa, säger Marita Lärnestad.

Södertälje kommun har sedan 2003 tagit emot över 8 000 flyktingar, främst från Irak. Utifrån Länsstyrelsens egen prognos kommer Södertälje kommun det senaste decenniet att ha tagit emot över 10 000 flyktingar.

– Det är orimligt att Södertälje får ta ett så stort ansvar för den svenska flyktingpolitiken. Vi vill att alla flyktingar som kommer till Sverige ska få bästa möjliga mottagande. Verkligheten är dock att Södertälje kommun inte har förutsättningarna att skapa ett anständigt mottagande för alla de flyktingar som söker sig till Södertälje, säger Boel Godner.