Södertäljes skolor klättrar 74 platser

Det genomsnittliga meritvärdet bland Södertäljes grundskolelever ökar. På ett år har Södertäljes skolor klättrat från plats 238 till plats 164 i SKL’s rapport Öppna jämförelser– grundskola 2015.

Det genomsnittliga meritvärdet bland Södertäljes grundskolelever ökar. På ett år har Södertäljes skolor klättrat från plats 238 till plats 164 i SKL’s rapport Öppna jämförelser– grundskola 2015.

SKL:s rapport Öppna jämförelser – Grundskola 2015 jämför samtliga kommuners skolresultat.

– Södertälje är en av en handfull kommuner som fyra år i rad förbättrat sina resultat. Vi arbetar med ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete som bygger på forskning och beprövad erfarenhet, säger Monica Sonde, verksamhetschef grundskolan i Södertälje.

I de sammanvägda resultaten för kommunerna tar SKL i årets Öppna jämförelser hänsyn till socioekonomiska faktorer.

– Vår utgångspunkt är att ha höga förväntningar på eleverna att de ska nå skolans kunskapskrav.Fokus på kvalité, tydlig styrning och tät uppföljning är framgångsfaktorer. Men det går naturligtvis inte av sig själv, inte minst krävs det engagerade skolledare och lärare som tar ansvar i förbättringsarbetet, säger Monica Sonde.Det har vi och det ger resultat.

Mer information:
Angelica Vallgren, Pressansvarig, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se
Monica Sonde, Verksamhetschef grundskolan i Södertälje, 08-523 021 92, monica.sonde@sodertalje.se