Södertäljes stadsbyggnadsprocess får högsta betyg

Södertälje kommun får högsta betyg rörande kommunens handläggning av stadsbyggnadsprocessen.

Södertälje kommun får högsta betyg rörande kommunens handläggning av stadsbyggnadsprocessen.

Södertälje, Huddinge, Haninge, Nacka, Täby, Upplands Väsby, Sollentuna och Stockholm har inlett ett samarbete som syftar till att jämföra stadsbyggnadsprocesser med varandra och därigenom möjliggöra förbättringar. Initiativet går under namnet Stadsbyggnadsbenchen.

Under hösten 2012 genomförde Stadsbyggnadsbenchens åtta kommuner en kundundersökning. Syftet var att kartlägga hur byggherrar uppfattar kontakter och samarbete med kommunerna. I denna undersökning får Södertälje kommun högsta betyg i bland annat bemötande, service och professionellt underlag.

– Betygen är ett kvitto på att vi prioriterar rätt saker vilket är jätteroligt. Samtliga kommuner i Stadsbyggnadsbenchen har meddelat sitt intresse att besöka Södertälje för att lära mer om hur vi jobbar, säger samhällsbyggnadsdirektör Gunilla Holmquist.

Mer information:
Gunilla Holmquist, Samhällsbyggnadsdirektör, 08- 523 036 99, gunilla.holmquist@sodertalje.se
Angelica Vallgren, PR- och Pressansvarig, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se