Sök pengar ur utbildningsnämndens fonder

Utbildningsnämnden har tre fonder som du kan söka pengar från. Du som söker måste vara myndig och skriven i kommunen. Du kan söka åt ditt barn.

Det går att söka som privatperson eller som grupp. Men en person måste stå som kontaktperson. Ett kontonummer till en privatperson måste finnas med i ansökan.

Ansökan för hösten 2018 måste komma in till kommunen senast den 31 oktober 2018. Använd vår e-tjänst för att ansöka

Oscar Erikssons minnesfond

Används för premier till kvinnliga elever i grundskolan

Grundskolans samfond

Används till förmån för elever i grundskolan, företrädesvis till:

 • Fortsatt utbildning efter genomgången obligatorisk skola
 • Hjälp åt elever för studier eller studieresa i Sverige och utomlands
 • Idrottstävling eller annat gemensamt ändamål för eleverna
 • Studiebesök
 • Fritidsverksamhet
 • Elevrådets verksamhet
 • Skolresa
 • Kulturell verksamhet
 • Köp av material

Gymnasieskolans samfond

Används till förmån för elever i gymnasieskolan, främst till:

 • Fortsatt utbildning
 • Studiebesök
 • Fritidsverksamhet
 • Belöning för visad flit och kamratskap
 • Belöning för ägnat arbete åt kulturell verksamhet musik, teater, gymnastik eller idrott
 • Studieresor
 • Skolresor
 • Elevrådets verksamhet

Val av fond

I ansökan skriver du vilken eller vilka fonder som du söker pengar från. Du måste motivera varför du ska få pengar från fonden.

Besked om fondmedel

Besked skickas ut i slutet av november och pengarna betalas ut under december månad.

Redovisning av hur fondmedlen används

Om du får bidrag från fonderna ska du också redovisa att medlen används till det som du har sökt för. Redovisningen ska du skicka till utbildningskontoret

Omprövning

Är du missnöjd med beslutet kan du begära att utbildningsnämnden i Södertälje omprövar det.