Sök skolskjuts senast den 30 april

Ansökningar om skolskjuts inför höstterminen måste göras senast den 30 april. Om ditt barn redan har skolskjuts ska eventuella ändringar vara inne senast den 15 maj.

Om barnet inte sedan tidigare har skolskjuts, måste du skicka en ansökan till kommunen. Du får ett beslut hemskickat om din ansökan godkänns.

Om barnet har haft skolskjuts tidigare behöver du bara ansöka igen om du har ändrat adress eller skola. Skolskjutsen fortsätter alltså automatiskt även nästa läsår om du inte får meddelande om något annat.


Läs mer om reglerna för skolskjuts och hur du ansöker här.