2018

Sommarens torka svår för betesdjur

2018-07-12

Sommarens torka har skapat en svår situation för bönder som har svårt att få ihop bete och foder till sina djur. Södertälje kommun gör vad vi kan för att hjälpa och en liten del mark har upplåtits för bete.

Majoriteten av kommunens mark som lämpar sig för bete är dock utarrenderad till privatpersoner och företag.

Kommunen har 24 hektar parkyta på Bårstafältet, Genetafältet och Glasberga som vi under denna torra period avstår från att klippa. Förhoppningsvis kan det komma regn så att gräset växer till sig och att ytorna kan slås under sensommaren/hösten. Då är vår första prioritet att skänka detta till bönder i behov av foder.

Vi vill också uppmuntra privatpersoner och företag att göra en god gärning om du har möjlighet. Är du själv ägare/arrendator av mark som kan lämpa sig att slå eller betas av? Ta kontakt med din närmsta bonde eller använd sociala medier för att komma i kontakt med varandra. Behovet av foder är stort och kan bli ännu större mot hösten om det torra vädret fortsätter.