Spadtag för Igelsta strand – 500 nya bostäder

Onsdag 17 januari är det dags för första spadtaget för det blivande bostadsområdet i Igelsta strand i Södertälje. 500 bostäder ska byggas i fem etapper längs med Igelstavikens strand.

– Det känns väldigt bra att idag markera starten på framväxten av det nya Igelsta, säger Boel Godner (S) kommunstyrelsens ordförande. Ett område som kommer att förvandlas från industrimark till en levande stadsdel som öppnar upp staden mot vattnet och knyter samman Östertälje med Södertälje kanal och stadskärnan. Utvecklingen av Igelsta strand passar som hand i handske med vår målsättning på 20 000 nya bostäder genom att förtäta och knyta samman stadens olika delar.

Första steget handlar om att sanera marken i området. Igelsta strand har tidigare använts främst av ett sågverk som arbetade med impregnering av virke. Provtagning har redan skett i området och nu börjar Skanska med schaktarbetet av de förorenade jordlagren som kommer att grävas upp och saneras.

Det är företaget JM som planerar för de ca 500 bostäderna, som kommer att utföras som flerbostadshus och radhus. Bostäderna ska byggas i fem etapper längs med Igelstavikens strand.  Fyra ljusa punkthus med omkring 90 lägenheter kommer att byggas först. Byggstarten är planerad till 2019 och 2020 beräknas de första inflyttningarna ske.

Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S), Marcus Eidenstam från Skanska och Jacob Thorén från JM kommer att hålla i spaden för startskottet för utbyggnaden av området.

Mer information:

Boel Godner, ordförande i kommunstyrelsen (S), 08-523 068 65, boel.godner@sodertalje.se

Ingegerd Ask, exploateringsingenjör samhällsbyggnadskontoret, 08-523 04f3 91, ingegerd.ask@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press  

www.twitter.com/sodertalje 

www.facebook.com/sodertalje