Stadskärnans förnyelse på webben

Förnyelsen av Södertäljes stadskärna börjar ta fart på allvar. På kommunens webbplats www.sodertalje.se finns nu lättillgänglig information om alla pågående och planerade projekt – totalt 54 stycken – i form av en klickbar karta över centrala Södertälje.

- Vi har ambitionen att göra sidan så aktuell och så informativ som möjligt. Vi vet att intresset och engagemanget bland Södertäljeborna är stort när det gäller stadskärnan och det ska vi försöka tillgodose, säger kommunens webbredaktör Mattias Johansson.
Webbsidan kommer att fyllas med mer text och fler bilder i takt med att projekten fortskrider. Besökarna på sodertalje.se kan dessutom debattera stadskärnans omvandling i det diskussionsforum som också finns på webbplatsen.

Den klickbara kartan nås via en länk från startsidan på www.sodertalje.se.

Mer information

Christer Andén, planeringschef: Tel: 08-550 213 05, 0708-516 907

Mattias Johansson, webbredaktör: Tel: 08-550 261 11, 0708-516 004