Stockholms läns första vattenråd inrättat i Södertälje

Den 18 maj bildades Stavbofjärdens vattenråd i Södertälje kommun, det är det första Vattenrådet i Stockholms län. Rådet är ett lokalt samarbete mellan enskilda och offentliga aktörer kring vattenfrågor.

Den 18 maj bildades Stavbofjärdens vattenråd i Södertälje kommun, det är det första Vattenrådet i Stockholms län. Rådet är ett lokalt samarbete mellan enskilda och offentliga aktörer kring vattenfrågor.

Vattenrådet fortsätter att driva det miljöarbete som Länsstyrelsen i Stockholms län, Lantbrukarnas riksförbund och Södertälje kommun startade för två år sedan.

Syftet med samarbetet är att minska tillförseln av näringsämnen från lantbruket och enskilda avlopp till Stavbofjärden och i förlängningen även till Östersjön. Vattenrådets roll är att fungera som en sambandscentral för åtgärder och initiativ.

Ordförande är Carl-Albert Rydemark, lantbrukare på Lida Gård, och han ser gärna att fler grupper ansluter sig till rådet, exempelvis fastighetsägare med enskilda avlopp.

– Vi ger gärna stöd och tips när lokalt engagemang finns för att starta nya Vattenråd. Det är lokalt man har bra kunskaper om sina grundvatten, åar, sjöar och kustvatten, säger Per Olof Skoglund på miljökontoret i Södertälje kommun.

I dagsläget pågår flera projekt om anläggning av våtmarker och skyddszoner längs vattenflöden i Stavbofjärdens avrinningsområde. Tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund och Södertälje kommun med flera, driver rådet även ett kretsloppsprojekt kring de enskilda avlopp som finns i området.

Mer information:

Carl-Albert Rydemark, ordförande Vattenrådet och lantbrukare Lida gård, 070-533 76 50, lidagard@telia.com

Per Olof Skoglund, miljöinspektör Södertälje kommun, 08-523 019 56, perolof.skoglund@sodertalje.se

Åsa Andreasson, miljöhandläggare Länsstyrelsen i Stockholms län, 08-785 51 05, asa.andreasson@lansstyrelsen.se