Stor demokratisatsning formar framtidens Futurum

Den som är folkbokförd i Järna, Hölö-Mörkö eller Vårdinge och är född 1995 eller tidigare får delta i höstens rådslag om Futurum i Järna. Rådslaget är rådgivande, inte beslutande. Det ska dock mycket till för att politikerna i Järna kommundelsnämnd ska gå emot ett tydligt utslag.

Det är egentligen bara om invånarna i våra tre kommundelar har helt olika uppfattningar om vad som ska ske som det finns anledning att pröva resultatet politiskt.

Rådslaget om framtidsplanerna för kvarteret Futurum är spännande ur flera perspektiv; för det första får politikerna svar på frågan om vilket av de tre alternativen som faller medborgarna bäst i smaken. Rådslaget, som är ett delvis nytt inslag i Södertälje, är också en demokratisatsning som kan spridas till andra områden för att på så vis öka invånarnas inflytande över samhällsutvecklingen.

Rådslaget riktar sig till dem som är födda 1995 eller senare. Det betyder att de yngsta är tolv år, vilket är långt under de 18 år som gäller vid exempelvis val till riksdagen och kommunfullmäktige – varför just 1995?

– Det är för att de som deltar i fritidsverksamheten ska få vara med i processen. Rådslaget kan på så sätt öka intresset för den demokratiska processen, lyder svaret från politikerna.

Rådslaget ska kretsa kring de tre alternativa utvecklingsplanerna för Futurum; man tar också tillfället i akt att ställa några följdfrågor som kan ge svar på vilka typer av verksamhet invånarna helst vill se i lokalerna.

Så funkar det Andra veckan i september skickas ett brev hem till hushållen med information om alternativen och hur rådslaget ska genomföras; i brevet finns också en personlig inloggningskod och instruktioner.
Rådslaget genomförs i mitten av september via en webbaserad röstfunktion och med stöd av personalen på biblioteken i kommundelarna. Det ska också vara möjligt att rösta genom att skicka in en särskild rösttalong som medföljer brevet till hushållen.

Röstningen sker anonymt och resultatet redovisas bland annat på kommunens hemsida.

– Tidigare har viss information gått ut om att rådslaget skulle ske i juni. Tidplanen har nu reviderats för att vi ska kunna garantera en hög kvalitet, säger Paki Holvander, chef för demokrati- och mångfaldsavdelningen i Södertälje kommun.

Mer information: Hans Neideman (mp), Järna Kdn 070-7860340 Björn Eriksson (s), Vårdinge Kdn 0708-516803 Orvar Juréus (m), Hölö Mörkö Kdn 073-093 76 74 Paki Holvander 0733-952723