Större utbud av e-tjänster för restaurangföretagare i Södertälje

Nu kan Södertäljes blivande restaurangföretagare ta del av ett större utbud digitala e-tjänster, exempelvis tillståndsansökningar och livsmedelsanmälan.

Södertälje kommun har anslutit sig till det nationella projektet Serverat som drivs av SKL, Sveriges kommuner och landsting, Tillväxtverket och Bolagsverket, för att förenkla och effektivera ansökningsprocesser och skapa mer enhetlighet i restaurangföretagares kontakter med myndigheter.

Genom sidan verksamt.se kan restaurangföretagare använda sig av checklistor och stödjande verktyg för att starta och driva restaurang. Dessa är nu sammankopplade med Södertälje kommuns e-tjänster och informationssidor.

Mer information om Serverat

Checklista för att starta restaurang

Nya digitala tjänster:

E-tjänst Livsmedelsanmälan

E-tjänst Stadigvarande serveringstillstånd

E-tjänst Anmälan försäljning av tobak

E-tjänst Anmälan försäljning av folköl