2018

Storsatsning på kunskapsutveckling om digitala lärverktyg för lärare

2018-09-19

Idag hölls den första av tre kunskapsutvecklingsdagar för lärare och skolledare i Södertäljes kommunala grundskolor. Syftet är att ge praktiknära kunskap om digitala lärverktyg som metod för att stärka kvaliteten i undervisningen.

I skolans värld ges ofta en eller två lärare möjlighet att genomgå vidareutbildning och delta i externa evenemang. I det här fallet får alla lärare, pedagoger och skolledare i hela kommunen möjlighet att delta, vilket handlar om cirka 750 personer. Södertälje har med programmet skapat en egen motsvarighet till till det brittiska BET = British Education Technology, men på lokal nivå.


De tre dagarna inleds och avslutas med dubbla storföreläsningar. Däremellan arbetar alla i en process som leds av en extern utbildare. Alla som deltar förväntas arbeta aktivt med sina nya kunskaper och dokumentera dem och redovisa för andra, så att man säkerställer att det sker en utveckling på området i Södertäljes skolor.


Deltagarna fick idag bland annat lyssna till Emma Näss som utforskar hur vi kan samarbeta genom världsomspännande projekt där lärare och elever från hela världen arbetar tillsammans med de globala hållbarhetsmålen samtidigt som elevernas kommunikativa och digitala förmågor utvecklas.

De fick även en föreläsning av Malin Frykman som talade om vad digital transformation är och vad det innebär för skolans uppdrag.