Stort behov av nya lärare i Södertälje

I Södertälje kommun kommer det att behövas cirka 15 nya mellanstadielärare per år under de närmast sju åren. I höst startar en lärarutbildning för årskurs 4-6 på Campus Telge för att möta det växande behovet av lärare.

I Södertälje kommun kommer det att behövas cirka 15 nya mellanstadielärare per år under de närmast sju åren. I höst startar en lärarutbildning för årskurs 4-6 på Campus Telge för att möta det växande behovet av lärare.

Antalet barn i åldern 7-11 år antas öka med 17 procent i Stockholms län fram till år 2017. Behovet av lärare för den åldersgruppen väntas uppgå till 11 700. (Källa  Skolverket länsprognos över lärare perioden 2008-2022). I Södertälje kommer det enligt kommunens beräkningar att behövas cirka 15 nya mellanstadielärare per år under de närmast sju åren.

- I Södertälje gör vi nu en storsatsning på skolan. Vi ser över helheten av såväl organisationen som strukturen och fokuserar på målen. Resultaten ska förbättras utifrån ett utvecklingsarbete som är strategiskt, forskningsbaserat och nytänkande. Behovet av duktiga lärare är stort och ökar. Just elever i årskurs 4-6 är stimulerande att jobba med. De är otroligt kreativa och nyfikna på att utforska världen, säger Peter Fredriksson, utbildningsdirektör i Södertälje kommun.

Det är fyra kommuner: Gnesta, Trosa, Nykvarn och Södertälje som gått ihop och står bakom initiativet att starta en lärarutbildning i Södertälje i samarbete med Karlstad universitet. Sista ansökningsdag till utbildningen är den 16 april. På Campus Telge går det även att läsa till socionom, ekotekniker, butikschef och högskoleingenjör.

Information om utbildningarna: www.campustelge.se/utbildning/

Mer information:

Birgitta Frid, chef Campus Telge, 08-523 037 74, birgitta.frid@sodertalje.se

Peter Fredriksson, utbildningsdirektör, 08-523 019 99, peter.fredriksson@sodertalje.se