2018

Strukturplan för nordöstra centrala Järna

2018-07-25

Under 2018 pågår ett arbete med att ta fram en strukturplan för nordöstra centrala Järna. Under våren har vi haft medborgardialog och nu presenteras resultatet av arbetet.