Strukturplan för nordöstra centrala Järna

Under 2018 pågår ett arbete med att ta fram en strukturplan för nordöstra centrala Järna. Under våren har vi haft medborgardialog och nu presenteras resultatet av arbetet.