Superdatorer, framtiden för EU?

EU-kommissionen vill nu påbörja ett arbete bestående av ett europeiskt nätverk av superdatorer. Sverige har hittills valt att inte delta i samarbetet.

Superdatorer är extremt högpresterande datorer, som anses vara en viktig komponent för EU:s framtida konkurrens. Förhoppningen är att dessa datorer ska kunna analysera stora mängder data som sen ska kunna användas inom områden som medicin, diagnostiserande av individer, förutspå klimatförändringar och hjälpa till inom försvaret.

Tolv EU-länder (Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Belgien, Slovenien, Bulgarien, Grekland, Kroatien plus Schweiz) är idag positiva till initiativet. Tillsammans med kommissionens bidrag skulle satsningen ligga på ca 9,5 miljarder kronor. Sverige har hittills inte velat vara en del av initiativet. Kommissionen har dock uppmanat alla EU-länder att gå med i projektet som hoppas ta sin början reda nästa år.

I dagsläget så finns inga superdatorer i EU. Vilket Kommissionen vill ändra på för att kunna möta komplexa framtida utmaningar.