Svenska Volkswagen satsar på Södertälje

- Det känns väldigt bra att Svenska Volkswagen nu väljer att satsa på Södertälje genom att lägga sitt huvudkontor i Hovsjö. Det är ännu ett bevis för Södertäljes attraktionskraft som lokaliseringsort. Det är också positivt med hänsyn till att 80 procent av Volkswagens 350 medarbetare bor i Södertälje. Det säger Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande (s) i Södertälje, i kommentar till det besked som Svenska Volkswagen har lämnat i dag.

Sedan det i höstas blev känt att, Svenska Volkswagen, som är Sveriges största bilimportör, var i akut behov av att hitta nya lägen för både huvudkontor och lager, har Södertälje kommun engagerat sig stort i frågan och erbjudit flera alternativa lägen. Det nya huvudkontoret kommer nu att byggas i direkt anslutning till Svenska Volkswagens finanskontor som redan idag finns i Hovsjö.

Tillsammans med Vägverket och SL kommer kommunen se till att kommunikationerna till arbetsplatserna i Hovsjö förbättras. Det handlar bl a om en ny dragning av busslinje och att påskynda den redan planerade utbyggnaden av Vasa trafikplats.

- Vi har vidtagit flera åtgärder för att säkra vårt näringslivsarbete. Det här känns som en bekräftelse på att vi är på rätt väg, säger kommunens näringslivschef Ann- Charlotte Gjöthlén.

För ytterligare information kontakta: Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande (s) 0708–518 461 Ann-Charlotte Gjöthlén, utvecklingschef 0708–516 116 Kjell Hasslert, koncerndirektör 0708–515 700