Sveriges driv i EU-frågor ifrågasätts

Karin Enström, moderaternas talesperson för EU-frågor har kritiserat den svenska regeringen för att vara för passiv när det kommer till EU-frågorna. Ann Linde, EU minister, håller inte med.

Det var i slutet av 2017 som Enström uttalade att hon ansåg att Sveriges regering inte fokuserade på EU-frågorna och efterfrågade mer driv och mindre eftertänksamhet.

Ann Linde, har reagerat på uttalandet och svarade att det inte var något hon kände igen.

"Jag underkänner helt argumentationen från Karin Enström och moderaterna."

Ann Linde anser istället att Sverige drivit på hårt i många frågor och då också nått framgångar. Bland annat vill hon då visa på engagemanget i miljö och energifrågor samt Polens åsidosättande av rättsstatsprincpen. Men hon poängterar också att det varit stunder av motgångar. Ett av dem har varit förslaget om omfördelningen av flyktingar i alla EU:s medlemsstater som inte nått en konsensus.

Hon avslutat dock med att "..det betyder inte att vi inte varit aktiva."