Taklagsfest för Lillängens tillbyggnad

Lillängens vård- och omsorgsboende bygger till och får totalt trettio lägenheter för äldre med demens och personer med stort omvårdnadsbehov. Måndagen den 29 juni är det taklagsfest.

Lillängens vård- och omsorgsboende bygger till och får totalt trettio lägenheter för äldre med demens och personer med stort omvårdnadsbehov. Måndagen den 29 juni är det taklagsfest.

Det befintliga äldreboendet byggs till med tjugo nya lägenheter och administrativa utrymmen. Bygget startade i december 2008 och inflyttningen sker i oktober/november 2009.

Till taklagsfesten har representanter från äldreomsorgsnämnden, Enhörna kommundelsnämnd, äldreomsorgskontoret, Telge Fastigheter och berörda entreprenörer och konsulter bjudits in. Under en liten ceremoni byggs en minneskapsel in i väggen.

Representanter för media är välkomna.

Tid: måndagen den 29 juni kl 15.00
Plats: Lillängens vård- och omsorgsboende, Lillängsvägen 3, Enhörna (intill pizzerian)

Mer information:
Carina Larsson, resultatenhetschef Lillängens vård- och omsorgsboende,
08-55023797