Täljegymnasiet satsar på jämställdhet i våldsförebyggande syfte

Kärlek börjar aldrig med bråk. Det är namnet på det utvecklingsprojekt som Juventas ungdomsjour genomför under läsåret 2017-2018 för Täljegymnasiet. Syftet är att arbeta förebyggande mot våld och att stärka skolornas arbete med jämställdhet.

– Skolan har ett tydligt uppdrag i skollagen, diskrimineringslagen och läroplanen att både förebygga våld och förtryck och samtidigt främja mänskliga rättigheter, säger Maria Leonardsson, rektor på Täljegymnasiet. Från studier och tidigare beprövade metoder vet vi också att ett våldspreventivt arbete bidrar rent övergripande till ett mer jämställt samhälle.

Projektet har flera övergripande syften: att förändra åskådarrollen genom att arbete med strategier som uppmuntrar till civilkurage. Projektet strävar också mot att förändra sociala normer och vidga könsrollerna genom att öka deltagarnas medvetenhet om genusnormer. Projektet syftar även till att skapa kunskap om våld och olika våldsformer, för att i sin tur skapa medvetenhet om att vi människor har möjlighet att motverka våld.

Först ut bland Södertäljes kommunala skolor är Täljegymnasiet, som den 22–23 mars genomför ett program för årskurs två. På programmet står workshoppar om normer, skuldbeläggande, machokultur och våld, tillsammans med föreläsningar och workshoppar om skrivande. Bland de medverkande finns poeten Iman Talabani och poeten och författaren Daniel Boyaciglou.

– Insatser för jämställdhet bidrar till en tryggare miljö för såväl personal som elever, säger Maria Leonardsson. Det är en förutsättning för att elevernas möjligheter att tillskansa sig kunskap och nå goda studieresultat, men också för att få en god arbetsmiljö. Vi ser mycket fram emot projektstarten på torsdag.