Täljegymnasiet storsatsar på att stävja näthat

Den här veckan inleds Täljegymnasiets och Elevhälsans satsning på att förebygga att elever blir kränkta på nätet. Samtliga elever i årskurs 1 kommer att ta del av ett antal workshoppar, och föräldrar får konkreta råd om hur de kan bli mer delaktiga i barnens vardag på Internet.

Den här veckan inleds Täljegymnasiets och Elevhälsans satsning på att förebygga att elever blir kränkta på nätet. Samtliga elever i årskurs 1 kommer att ta del av ett antal workshoppar, och föräldrar får konkreta råd om hur de kan bli mer delaktiga i barnens vardag på Internet.

Idag sker mycket av kränkande behandling och trakasserier via olika sociala medier som Istagram, Periscope, Snapchat, Ask.fm och andra plattformar. Oavsett plattform är hat och kränkningar något som unga måste förhålla sig till. Ofta följer kränkningarna med eleven hem från skolan via mobilen. Dessutom sprids kränkningarna mycket lätt utanför den närmaste kretsen och får större effekt än vad den skyldige kanske avsåg från början. 

– Det är viktigt att vi lär våra barn och ungdomar att göra kloka val även när de surfar på nätet, för att minimera riskerna med att drabbas av kränkande behandling, säger Fadi Istifan, kurator på Elevhälsan och den som kommer att hålla i utbildningarna. Det är vårt ansvar att ta reda på vad som händer på nätet mellan våra elever.

Med koppling till vardagssituationer får eleverna möjlighet att diskutera normer, attityder och hur goda relationer kan vårdas. Även personalen ges tid att diskutera egna normer och attityder som kan påverkar den pedagogiska verksamheten. 

– På Täljegymnasiet ska ingen känna sig diskriminerad eller kränkt, säger rektor Maria Leonardsson. I skolans värdegrund ingår att alla ska bemöda sig om ett gott bemötande av andra. Det är en del av vår likabehandlingsvision.

Projektet pågår under höst- och vårterminen 2016/2017. Skolan skickar även ut information med konkreta råd och tips ut till föräldrar och vårdnadshavare för att hjälpa dem att bli mer delaktiga i barnens vardag på Internet.

Mer information:

Maria Leonardsson, rektor Täljegymnasiet, 08-523 043 79, maria.leonardsson@sodertalje.se

Fadi Istifan, kurator Täljegymnasiet, 08-523 028 64, fadi.istifan@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se