Tävla och vinn en elcykel

Funderar du också på att ställa bilen för att istället cykla till jobbet? Tveka inte. Du gör en stor insats för miljön och din egen hälsa. Just nu har du dessutom möjlighet att vinna en elcykel!

Genom att fler bilister blir cyklister så minskar utsläppen av koldioxid, nivåerna av hälsofarliga partiklar i luften blir lägre och hälsan hos de blivande cyklisterna förbättras.

- Av andelen resor som sker i Södertälje kommun varje dag är det enbart fyra procent som sker med cykel. Den andelen behöver öka och Södertälje kommun har ett aktivt arbete för att öka cyklingen och för att förbättra infrastrukturen för cykling, det vill säga cykelvägar och cykelparkeringar, säger Maria Wikenståhl, trafikingenjör på Södertälje kommun.

Gör så här för att tävla om att vinna en elcykel:

Lägg ut din bästa cykelbild på Facebook med hashtag #viarcyklist tillsammans med en motivering för varför just du behöver en elcykel för din resa till jobbet. Bilden på Facebook måste göras offentlig. Tävlingen pågår till och med den 21:a juni. Läs mer på www.viärcyklist.se

Södertälje kommun står bakom kampanjen som medlem i ResSmart – en plattform för samarbete kring hållbara resor i Stockholms län. ResSmart består av 22 kommuner, SLL (Trafikförvaltningen) och Regionala cykelkansliet.

ResSmarts medlemmar, med flera, genomför under 2017–2018 en gemensam kampanj, ”Vi är cyklist. När blir du?”, för att få fler att cykla, både kort- och långsiktigt, och därmed ställa bilen för resor under fem kilometer.

Läs mer om kampanjen på Vi är cyklists hemsida.