Temadag med fokus på anhöriga

Lördagen den 28 mars uppmärksammas anhöriga och närstående till dem som behöver stöd. Anhörigdagen i Lunagallerian och Luna kulturhus i Södertälje är en temadag med föreläsningar och information kring fysisk och psykisk hälsa. Programmet pågår kl 11-14. Representanter för föreningar och organisationer finns på plats i Lunagallerian för att svara på frågor och berätta vilket stöd som erbjuds.

Lördagen den 28 mars uppmärksammas anhöriga och närstående till dem som behöver stöd. Anhörigdagen i Lunagallerian och Luna kulturhus är en temadag med föreläsningar och information kring fysisk och psykisk hälsa.

- Som anhörig är det lätt att känna sig ensam med sina frågor och man kanske inte vet vart man ska vända sig. Att våga vara närstående är otroligt värdefullt och dagen handlar också om hur jag som anhörig kan fylla på min energi så att jag orkar, säger Anna Kock, demensvårdsutvecklare på äldreomsorgskontorets anhörigcenter.

Programmet pågår klockan 11-14. I Luna kulturhus hålls föreläsningar om hur det är att vara anhörig till personer som drabbats av kol, Parkinsons, prostatacancer, bröstcancer, stroke eller elöverkänslighet.

Representanter för föreningar, organisationer och äldreomsorgskontorets anhörigcenter finns på plats i Lunagallerian för att svara på frågor och berätta om vilket stöd som erbjuds.

Handikapporganisationer, patientföreningar, anhörigföreningar, pensionärsorganisationer, Svenska kyrkan, äldreomsorgen i Södertälje kommun, Hälsoenheten, ABF Södertälje-Nykvarn och Väntjänsten medverkar.

Programmet för anhörigdagen finns på www.sodertalje.se/anhorigdagen

Mer information:

Anna Kock, demensvårdsutvecklare i Södertälje kommun, 08-523 034 59