2018

Temperaturen på kommunens boenden för äldre och funktionsnedsatta

2018-07-25

Just nu är det väldigt varmt i Sverige, både inne och ute. Det gäller även på vissa vård- och omsorgsboenden och gruppboenden för personer med psykisk funktionsnedsättning. Kommunen har nu samlat in bordsfläktar och kylaggregat från skolor som kommer att placeras på kommunala boenden.

– Vi gör allt vi kan för att underlätta för de drabbade under den här värmeböljan och kommer tillsammans med fastighetsägaren att se över hur vi löser temperaturfrågan långsiktigt, säger Lena Karlsson Leksell, vikarierande socialdirektör.

I början av sommaren skickade kommunen ut råd, riktlinjer och handlingsplaner för hur man ska hantera värmeböljor till alla chefer inom social- och omsorgskontoret. Riktlinjerna har utformats av kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS).

Så här arbetar social- och omsorgskontoret för att hantera värmeböljan:
• Chefer går kontinuerligt igenom med personalen hur man på bästa sätt ger stöd till brukare och omsorgstagare och hur man bäst prioriterar arbetsinsatserna utifrån det läge som råder.
• Cheferna har sett till att all personal har tillgång till checklistor och råd.
• En sjuksköterska har gjort en riskanalys och tagit fram en åtgärdsplan utifrån risk för att brukare far illa  av värmeböljan. Åtgärdsplanen är förankrad i verksamheterna.
• En sjuksköterska har inventerat medicinförråden för att säkra att vi förvarar läkemedel på rätt sätt i värmen.