Tips på heldagsseminarium

Välkomna på heldagsseminarium på Europahuset, om cirkulär ekonomi. Dagen bjuder på samtal med bland annat Per Bolund - Finansmarknads- och konsumentminister och Jyrki Katainen - EU kommissionär för Sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft.

Övergången till en cirkulär ekonomi är en prioritering för EU. Vad händer på europeisk nivå och i EU: s medlemsstater? Vad kan näringslivet ta med till bordet? Vilken nationell politik behövs för att underlätta övergången? Under det här seminariet kommer centrala aktörer från den privata och offentliga sektorn i Sverige, Finland, Nederländerna och Europeiska kommissionen att presentera sin vision om en verklig cirkulär ekonomi i EU.

The transition towards a circular economy is a priority for the EU. What is happening at European level and in the EU Member States? What can the business sector bring to the table? Which national policies are needed to facilitate this transition? During this seminar, key stakeholders from the private and public sector in Sweden, Finland, the Netherlands and the European Commission will present their vision of a truly circular economy in the EU.

När: Fredag den 1 juni, klockan 12:00-16:30

Var: Europahuset, Regeringsgatan 65, 2 floor, Stockholm

Följ länken för att anmäla dig och få mer information om programmet!